ELSA spol. s r.o.

Jana Masaryka 26, 586 01 Jihlava, tel.: 567 300 932, e-mail: info@elsa-cz.cz


Vážení návštěvníci našich internetových stránek,   
 

         vítáme Vás na stránkách o naší společnosti, která vznikla v květnu 1992.  

         Od 1.3.2014 došlo k převzetí veškerých povinností vyplývajících z uzavřených servisních smluv společnosti ELSA, spol. s r.o. na novou společnost VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

          Nově bylo zřízeno středisko Jihlava ELSA. Tímto přechodem nebudou narušeny žádné služby, kvalita ani rozsah prací, cena zůstane zachována. Služby budou nadále zajišťovat stejní pracovníci, veškerá telefonní čísla na havarijní službu a kontakty se nemění. Nadále nás najdete na adrese Jana Masaryka 1598/26 v Jihlavě.

          Vše pro Vás, naše vážené zákazníky, funguje tak, jak jste byli dlouhé roky zvyklí a budeme nadále dělat vše pro Vaší spokojenost, která je pro nás tolik důležitá.  

            Dne 19.srpna.2014 jsme získali Osvědčení o autorizaci, které osvědčuje, že vykonáváme svoji servisní činnost na výtahy zcela v souladu s požadavky ČSN 27 4002. Nyní budeme vedle svého názvu hrdě používat označení: 

   Autorizovaná servisní firma    

Osvědčení vydala Hospodářská komora České republiky   a zatím jsme jedna z mála firem v České republice, která toto osvědčení vlastní.

 

Více informací naleznete na www.vytahy-vanerka.cz

 

                                                                                                             VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

                                                                                                             Jan Havel

                                                                                                             Vedoucí servisního střediska Jihlava ELSA


 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies