ELSA spol. s r.o.

Jana Masaryka 26, 586 01 Jihlava, tel.: 567 300 932, e-mail: info@elsa-cz.cz


Servis

Nejdůležitější činností firmy je zajištění kvalitního servisu na vyhrazených zdvihacích zařízeních. Servis se sestává od základních služeb, které nemůže provádět provozovatel sám, až po tzv. komplexní servis, kdy naše firma přebírá všechny povinnosti určené platnými předpisy provozovatelům a majitelům těchto zařízení. Servis je zajišťován 24 hodin denně.

 

Firma disponuje od začátku roku 2006 zařízením na sledování stavu telefonického spojení kabiny výtahu s havarijní službou. Zařízení spolehlivě pokrývá území celé ČR.

 

 Havarijní služba non-stop: +420 736 604 205

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies