ELSA spol. s r.o.

Jana Masaryka 26, 586 01 Jihlava, tel.: 567 300 932, e-mail: info@elsa-cz.cz


Modernizace

 

Rekonstrukce výtahů s cílem odstranění bezpečnostních rizik zjištěných při inspekčních prohlídkách a zvýšení komfortu výtahů. ať už osobních nebo nákladních. Rekonstrukce lze provádět i po etapách, kdy zákazník není ekonomicky zatížen najednou. Etapy doporučujeme nejvýše 3 a časové odstupy mezi jednotlivými etapami maximálně 1 rok.

 

Nejčastěji jsou rekonstruovány výtahy v bytových domech z 60 - 80 let. Jedná se převážně o typy TOV250 a TOV320, kdy po rekonstrukci dochází na navýšení nosnosti od 320 kg až na 630 kg. V prvním případě je šachta prodloužena (u kovových konstrukcí) a stávající půdorys je použit pro rozměr kabiny, až po variantu, kdy je původní konstrukce kompletně demontována a výtah vyplňuje téměř celé zrcadlo schodiště.

                                             

   Kabina po rekonstrukci                         Kabina po rekonstrukci                           Kabina po rekonstrukci

 

U výtahů, které jsou ve zděné šachtě, dochází ke zvětšení kabiny dle možností půdorysu šachty. V některých případěch lze provést i stavební práce na zvětšení půdorysu šachty a tím větší kabinu výtahu. 

Výtahy lze provést ve variantě s automatickými šachetními a kabinovými dveřmi a též jako průchozí. Při dostatečné hlavě šachty (od podlahy poslední stanice po strop šachty) lze výtah provést ve variantě bez strojovny, kdy je rozváděč umístěn v poslední stanici poblíž šachty a pohon je umístěn pod stropem šachty, původní prostor strojovny lze poté využít k jiným účelům, než pro potřeby výtahu.

                              

         Automatické dveře                                          Průchozí výtah                                     Výtah bez strojovny

Rostoucí tlak na snižování spotřeby u výtahů nás přiměl na myšlenku nabídnout moderní bezpřevodový pohon i pro rekonstrukce. Tedy všude tam, kde zákazník požaduje výměnu stroje, lze použít tento systém. Protože tyto pohony mají téměř 100% účinnost, je zřejmé, že je zde další úspora na provozních nákladech. Tyto pohony používáme s úspěchem již několik let a dodáváme pouze stroje vyráběné renomovanou firmou ZIEHL-ABEGG. Pro výtahy o nosnosti 320 kg a při rychlosti 0,7 m/s je provozní příkon stroje pouze 0,9kW.
 

   Uložení bezpřevodového pohonu

     ve strojovně

V současné době je varianta s bezpřevodovým pohonem nejrozšířenější a nejžádanější varianta při rekonstrukci výtahu. Při požadavku na jakékoliv variantní řešení, ať už například na vyšší rychlost či nosnost výtahu, nás, prosím, neváhajte kontaktovat.

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies