ELSA spol. s r.o.

Jana Masaryka 26, 586 01 Jihlava, tel.: 567 300 932, e-mail: info@elsa-cz.cz


Dohledové centrum

 

 

 

 Pro jednotný systém zajišťování telefonního spojení výtahů se servisní službou společnost zakoupila software a zařízení Dohledového centra pro automatickou kontrolu spojení kabiny výtahu se stálou servisní službou. Uzavřela smlouvu s operátorem mobilní sítě na speciální tarif, jež má nízkou cenu a slouží právě pro jednotný systém telefonního spojení výtahů, včetně automatické kontroly spojení každé 3 dny. Systém je plně automatizovaný, umožňuje i dálkový monitoring výtahů za velmi nízkých cenových nákladů.

Ilustrativní obrázek


 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies